Preise

Preisliste

Mitglieder Trap 6€, Parcours 7€, Büchse Pistole 6€
Jäger aus OW Trap 7€, Parcours 8€, Büchse Pistole 8€
Gäste Trap 8€, Parcours 9€, Büchse Pistole 10€

© Schießstätte Pinkafeld 2023

Pinka